Starám se o rodiče-rozvoz obědů pro seniory

Závozy probíhají od pondělí do soboty v rozpětí 9-12 hodin

Jídelní lístky se rozdávají pravidelně ve středu, ve čtvrtek se vyplněné vracejí.

Jídlonosiče novým klientům poskytujeme za dvě stě korun (dvě sady plastových jídlonosičů). Jedná se o jednorázový poplatek, jídlonosič se stává majetkem klienta a může s ním nakládat podle vlastního uvážení, je opatřen plastovou jmenovkou, aby nedošlo k záměně.

Cena obědového menu je 85,- a je konečná bez dalších nákladů. Aktuální nabídku naleznete na těchto stránkách.

Podrobnější informace dotazy a objednávky na telefonu 737 370 760